Badania rezonansem magnetycznym

zdjęcie przedstawiające przygotowanie pacjenta do badania

O urazy nietrudno. Chwila małej nieuwagi i wspaniała zabawa może skończyć się wizytą w szpitalu. Kontuzje przywiezione z wakacyjnego urlopu czy też zimowych ferii mogą długo nie dać o sobie zapomnieć i skutecznie zatruwać życie uniemożliwiając sprawne funkcjonowanie.

Co należy zrobić? 

W takich sytuacjach bardzo często niezbędne jest wykonanie badania rezonansem magnetycznym. Nie jest to jednak tak rutynowe badanie, jak badanie krwi, czy przegląd stanu uzębienia, dlatego przed przystąpieniem do rezonansu magnetycznego u pacjenta może pojawić się wiele pytań.

Czy potrzebne jest skierowanie?

Pierwszym pytaniem, które zazwyczaj pojawia się u pacjentów, którzy doznali urazu, jest to, czy decydując się na rezonans magnetyczny, potrzebować oni będą skierowania na badanie. Warto pamiętać, że w przypadku gdy badanie nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ponadto podczas przeprowadzania badania nie będzie podawany kontrast, skierowanie nie będzie wymagane. Istotne natomiast by pacjent zgłaszający się do pracowni rezonansu magnetycznego potrafił dokładnie opisać swoje dolegliwości, co umożliwi dobór odpowiednich parametrów badania, zgodnie z tym co ma być obrazowane.

Jak odpowiednio przygotować się do badania rezonansem magnetycznym?

  1. Na 2 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia. W przypadku konieczności przeprowadzenia badania z podaniem środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.
  2. Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym pacjent zobowiązany jest do zdjęcia z siebie wszelkich metalowych przedmiotów. Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane do poinformowania o tym personelu medycznego podczas rejestracji na badanie, gdyż są one przeciwskazaniem do przeprowadzenia badania.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której pacjent dysponuje certyfikatem potwierdzającym możliwość wykonania rezonansu. Obecność metalowych przedmiotów takich jak na przykład aparat na zębach może skutkować pojawieniem się artefaktów od metalu. Są to zakłócenia pola magnetycznego uniemożliwiające prawidłowy opis zdjęcia. Powodują one dziury sygnałowe, co w praktyce wgląda jak czarna dziura z rozbłyskami światła dookoła.

Badania rezonansem magnetycznym przebiega w kilku prostych krokach:

  1. W przypadku zamiaru przeprowadzenia rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastującego pacjent musi zgłosić się do pracowni z wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi. Pozwala to lekarzom na określenie wydolności nerek pacjenta i w efekcie decyduje o podjęciu decyzji o podaniu owego środka.
  2. Następnie personel medyczny wprowadza pacjenta do specjalnego pomieszczenia w pracowni. Tam pacjent proszony jest o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta. Warto pamiętać, że pacjent nie zawsze znajduje się całym ciałem w aparacie rezonansu magnetycznego. Gdy istnieje konieczność przeprowadzenia badania wybranej partii ciała na przykład kolana, wówczas w rezonansie znajdują się jedynie nogi pacjenta.
  3. Kolejno personel medyczny udaje się do sąsiedniego pomieszczenia, w którym przetwarzane są informacje o obrazie. Nad pacjentem w trakcie badania nieprzerwanie czuwają technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są pacjentowi przez mikrofon. Badanie jest bezbolesne, zazwyczaj trwa od 15 do 45 minut. Istotne by w trakcie badania pacjent pozostawał w bezruchu.

Pracownia Lecznic Citomed wyposażona jest w nowoczesny rezonans magnetyczny MRI Excelart Vantage XGV. Jest to aparat zamknięty, tak zwany wysokopolowy, co kluczowo wpływa na polepszenie jakości uzyskiwanego obrazu.

Jakie inne badania kryją się pod pojęciem diagnostyki obrazowej? 

W pracowniach Lecznic Citomed wykonywana jest również diagnostyka radiologiczna. Badania obrazowe z użyciem promieniowania jonizującego — tak zwane cyfrowe zdjęcia RTG — są w dzisiejszych czasach podstawą metodą diagnozowania rozmaitych schorzeń. Emitowane podczas badania promienie rentgenowskie umożliwiają uzyskanie wielowarstwowych, przekrojowych obrazów narządów lub obszarów ciała. Wysokiej klasy szesnastowarstwowy tomograf komputerowy Activion 16 umożliwia przeprowadzenie dokładnych badań. Zważywszy na uniwersalność zastosowania cyfrowego RTG, jest on podstawowym narzędziem i metodą obrazowania dla lekarzy wielu różnych specjalności.

Nowością w Lecznicach Citomed jest cyfrowy mammograf. Jego największą zaletą jest możliwość uzyskania dużo lepszej jakości obrazu przy zdecydowanie krótszym czasie badania. Na badanie mammograficzne powinny zdecydować się wszystkie panie powyżej 40 roku życia oraz panie poniżej 40 roku życia, u których występuje podejrzenie zwiększonego ryzyka raka sutka.

WARTO PAMIĘTAĆ!

Warto pamiętać, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zabieg ten ma na celu przede wszystkim upowszechnienie dostępu do kluczowych elementów diagnostyki oraz zabiegów.