Dostępność plus

baner dotacje

Program Dostępność Plus dla Zdrowia jest częścią rządowego Programu Dostępność. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Projekt skupia się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.


 

Lecznice Citomed są Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 611 666,64 PLN, w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 96 154,00 PLN, co stanowi 15,75% wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 515 512,64 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.


 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • Łatwiej poruszać się po budynku w związku z zamontowaniem listew podłogowych przeznaczonych do ułatwienia się po placówce osobomniedowidzącym i niewidomym,

  • W bardziej komfortowych warunkach korzystać z wizyt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej dzięki klimatyzacji zamontowanej w gabinetach POZ,

  • Łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,

  • Łatwiej komunikwoać się z personelem,

  • Wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska ,

  • Będą mieć dostę do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno na miejscu, jak i w czasei wizyt domowych.


 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Środki wykorzystaliśmy na:
- zakup i montaż klimatyzacji
- wymianę drzwi wewnętrznych
- zakup i montaż systemu TGSI i ścieżek dotykowych
- zakup ławek dla pacjentów
- zakup kozetek lekarskich
- zakup przewijaków dla niemowląt
- zakup krzesła do ewakuacji pacjenta
- zakup stolików medycznych
- zakup krzeseł dla pacjentów
- wymiana lady recepcyjnej, poprzez zakup zestawu mebli wolnostojących
- dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1
- organizacja szkolenia dla personelu z zakresu kompetencji cyfrowych i języka ETR
- zakup drukarki Braille'owskiej
- zakup przenośnej pętli indukcyjnej
- zakup aparatów EKG
- zakup aparatów KTG
- zakup spirometrów
- zakup wagi bariatrycznej
- zakup holterów EKG
- zakup wózków inwalidzkich
- zakup wag niemowlęcych
- zakup aparatów do pomiaru ciśnienia
- zakup termometrów bezdotykowych
- organizacja szkolenia z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardów Dostępności
- zakup wag przenośnych niemowlęcych
- zakup pulsyksometrów
- zakup przenośnych aparatów EKG
- zakup bilirubinometru
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu polskiego języka migowego
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu savoir vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami
- współpracę z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami.