Kontakt

logo

Świadczenia prywatne

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku: 7:00-20:00

Rejestracja telefoniczna
(czynna od godziny 8:00)

Tel. 22 33 22 844

logo

Świadczenia refundowane

Rejestracja świadczeń NFZ
Od poniedziałku do piątku: 7:00-18:00

Rejestracja telefoniczna
(czynna od godziny 8:00)

Tel. 56 658 44 44
Tel. 56 658 44 55

logo

Derme

Świadczenia prywatne

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku: 8:00-18:00

Rejestracja telefoniczna na badania

Tel. 56 658 44 34

Kontakt e-mail

DOP.Dermatologia.TorunSklodowskiej-Curie@luxmed.pl

logo

Orvit Clinic

Świadczenia prywatne

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku: 7:00-20:30

Rejestracja telefoniczna na badania

Tel. 723 186 490

Kontakt e-mail
http://www.orvit.pl

logo

Zakład Medycyny Nuklearnej

Świadczenia prywatne

Rejestracja świadczeń prywatnych w godzinach: 7.00-20.00

Tel. 56 659 77 44
Tel. 723 188 117

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

logo

Medycyna pracy

Rejestracja świadczeń w zakresie medycyny pracy
od godziny 10.00 - 15.00

Tel. 56 658 44 00

Kontakt email:

DOP.MP.TorunSklodowskiej-Curie@luxmed.pl

 

logo

Centrum Stomatologii

Świadczenia prywatne (w godz. 7:00 -18:00):

Tel. 56 658 44 87
Tel. 723 186 202

Kontakt email:
stomatologrejestracja@citomed.pl

 

logo

Dział Dokumentacji Medycznej Skłodowska

DDM.TorunSklodowskiej-Curie@luxmed.pl

Administracja

Skorzystaj z poniższego formularza, żeby wysłać do nas wiadomość. Odpowiedź otrzymasz najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

Szanowni Pacjenci informujemy, że:

  1. Współadministratorami Państwa danych osobowych jest LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21 C, zwany dalej „Współadministratorem”.
  2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami realizowane są w ramach zawartej umowy o współadministrowanie, Spółki wspólnie uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczycącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
    • Współadministrator będzie przetwarzał wspólnie dane pacjentów i byłych pacjentów, osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej
    • Współadministrator są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla realizacji celów: ustalenie tożsamości osób przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, realizacji praw pacjenta
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@citomed.pl lub wysyłając korespondencję na adresCitomed ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń.
  4. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając z systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.
  5. Pełna treść klauzuli informacyjne znajduje się na stronie: ochrona-danych