Pracownia Tomografii Komputerowej

  W naszej pracowni mamy na wyposażeniu wysokiej klasy szesnastowarstwowy tomograf komputerowy Siemens Somatom Go.Up. Badanie TK z uwagi na wszechstronny zakres zastosowań jest podstawowym narzędziem i metodą obrazowania dla lekarzy wielu różnych specjalności. Za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe, przekrojowe obrazy narządów lub obszarów ciała.

  Tomografia komputerowa służy również do wirtualnej kolonoskopii, a także do innych badań angiograficznych. Dla pacjenta jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne i nie wpływa na samopoczucie oraz nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego. Pracownia TK mieści się w przychodni głównej Lecznic Citomed w Toruniu.

  Tomograf

  Zakres usług prywatnych:

  • Tomografia komputerowa głowy
  • Tomografia komputerowa kości skroniowej (HRCT)
  • Tomografia komputerowa zatok
  • Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
  • Tomografia komputerowa płuc (HRCT)
  • Tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • Tomografia komputerowa kręgosłupa
  • Tomografia komputerowa kości lub stawów
  • Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK)

  Zakres usług w ramach umowy NFZ:

  • Tomografia komputerowa głowy
  • Tomografia komputerowa szyi z kontrastem
  • Tomografia komputerowa kości skroniowej (HRCT)
  • Tomografia komputerowa zatok
  • Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
  • Tomografia komputerowa płuc (HRCT)
  • Tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • Tomografia komputerowa kręgosłupa
  • Tomografia komputerowa kości lub stawów
  • Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK)
  Kobieta w czarnej koszuli oraz okularach
  specjalista radiodiagnostyki
  Gdzie pracuje
  Przychodnia główna Lecznic Citomed
  87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

  Świadczenia prywatne

  Pewne i szybkie terminy, brak kolejek, ekspresowa rejestracja online 

  Rejestracja na badania
  tel. 228809080

  Godziny otwarcia

  PONIEDZIAŁEK - 7:00-20:00
  WTOREK - 7:00-20:00
  ŚRODA - 7:00-20:00
  CZWARTEK - 7:00-20:00
  PIĄTEK - 7:00-20:00
  SOBOTA - 8:00-16:00
  NIEDZIELA - nieczynne

  logo nfz

  Świadczenia refundowane
  W ramach umowy NFZ wykonujemy większość zabiegów opisanych na stronie poradni. Sprawdź, jakie świadczenia w tej poradni są refundowane przez Narodowy Funduusz Zdrowia.

  Rejestracja świadczeń NFZ w godzinach 7.00 - 18.00

  Tel. 228809080

  Gdzie realizowane są usługi

  Przychodnia główna Lecznic Citomed

  87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

  zobacz szczegóły >

  Wskazania do badania TK

  TK głowy

  Tomografia komputerowa jest podstawowym badaniem w diagnostyce chorób mózgowia.

  Badanie wykonujemy bez przygotowania chorego w stanach nagłych: uraz, różnicowanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych, a także w diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych (SAH).

  Poza powyższymi sytuacjami  pacjent zawsze powinien być na czczo - ze względu na konieczność podania środka cieniującego dożylnie.

  Wskazania:

  • stany po urazie czaszkowo-mózgowym (badanie z wyboru),
  • krwotok podpajęczynówkowy,
  • różnicowanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych,
  • podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgowia, opon i kości,
  • podejrzenie przerzutów do mózgu,
  • stany zapalne mózgowia, opon i kości,
  • ocena zmian wstecznych tkanki mózgowej,
  • nieprawidłowości dotyczące układu komorowego,
  • zaburzenia rozwojowe (u pacjentów z przeciwwskazaniem do MR).


  TK piramid kości skroniowych

  Spiralna wielorzędowa TK jest metodą z wyboru w badaniu piramid kości skroniowych.

  Protokół badania powinien uwzględniać, dostępne tylko w aparatach wielorzędowych, warstwy poniżej 1 mm (submilimetrowe).

  TK piramid k. skroniowych jest badaniem wysokiej rozdzielczości (HRCT) wykonywanym bez podania środka cieniującego - pacjent nie musi być na czczo, za wyjątkiem podejrzenia procesów rozrostowych lub zapalnych w obrębie struktur środkowego dołu czaszki.

   
  Dzięki zastosowaniu spiralnej, wielorzędowej TK dostępne stają się również metody wtórnej obróbki obrazów, takie jak: wielopłaszczyznowa rekonstrukcja danych (MPR) oraz odwzorowanie objętościowe (VR) co znacznie zwiększa wartość diagnostyki piramid kości skroniowych.

  Wskazania:

  • ocena kosteczek słuchowych, ślimaka, kanałów półkolistych,
  • ocena przewodów słuchowych wewnętrznych i zewnętrznych,
  • ocena powietrzności komórek sutkowych,
  • zmiany pourazowe,
  • procesy zapalne,
  • procesy rozrostowe łagodne i złośliwe,
  • anomalie wrodzone.


  TK zatok obocznych nosa

  Tomografia komputerowa jest badaniem z wyboru w ocenie jamy nosowej i zatok przynosowych. Wykonujemy ją metodą wysokiej rozdzielczości (HRCT), bez podania  środka cieniującego. Dzięki doskonałej rozdzielczości w obrazowaniu zarówno struktur kostnych, jak i tkanek miękkich, TK ma większe znaczenie w ocenie zatok niż rezonans magnetyczny.

  Chorzy z podejrzeniem nowotworów pierwotnych lub wtórnych zatok, są badani z użyciem środka cieniującego i wtedy powinni do badania zgłaszać się na czczo.

  Pomimo różnych sposobów akwizycji danych (ułożenia pacjenta), zastosowanie wielorzędowych spiralnych TK pozwala na uzyskanie przekrojów czołowych, strzałkowych i poprzecznych przy użyciu rekonstrukcji wielopłaszczyznowych - MPR.

  Wskazania:

  • anomalie wrodzone
  • stany pourazowe,
  • zapalenia ostre i przewlekłe
  • nowotwory pierwotne i przerzutowe oraz nacieki przez ciągłość z sąsiednich narządów
  • ocena zmian wrodzonych

  TK wybranego odcinka kręgosłupa

  Tomografia komputerowa jest najlepszą metodą obrazowania części kostnych kanału kręgowego.

  W zależności od wskazań badanie wykonuje się ze wzmocnieniem kontrastowym lub bez.

  Ze względu na ograniczenie dawki promieniowania, w skierowaniu na badanie kręgosłupa konieczne jest określenie odcinka/poziomu na którym ma być ono wykonane.

  Wskazania:

  • zmiany pourazowe
  • nacieki lub przerzuty nowotworowe
  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
  • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów

  TK kości

  Tomografia komputerowa jest doskonałą metodą obrazującą układ kostny.

  W zależności od wskazań stosuje się dwie różne techniki:

  A) badania wykonywane bez wzmocnienia kontrastowego i mające na celu ocenę struktury kostnej w takich jednostkach jak choroba Pageta, dysplazja włóknista lub zmiany pourazowe, choroba zwyrodnieniowa dużych stawów, w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego w zdjęciu RTG przeglądowym.

  B) badania z podaniem środka cieniującego oceniające oprócz tkanki kostnej, także zmiany w tkankach miękkich wokół kości oraz nacieki zapalne czy nowotworowe szerzące się z kości na tkanki miękkie lub odwrotnie.

  Chociaż podstawą diagnostyki w chorobach układu kostnego są klasyczne zdjęcia radiologiczne, TK może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących rozległości procesu patologicznego. Z reguły badaniem obejmuje się całą kość wraz z przyległymi powierzchniami stawowymi, jednak zakres badania zależy od rozległości zmiany. W celu dokładnej oceny destrukcji lub deformacji kostnych stosuje się rekonstrukcje 3D.

  TK klatki piersiowej i śródpiersia

  Tomografia komputerowa uznana jest za najlepsze badanie dodatkowe pozwalające na dokładną ocenę narządów klatki piersiowej.

  Nasz aparat umożliwia szybkie wykonanie badania, a zatem możliwość zebrania danych podczas pojedynczego wstrzymania oddechu.

  Badanie to pozwala nam zobrazować tkanki miękkie śródpiersia, powietrzną tkankę płucną oraz kości.

  Aby uzyskać intensywne wzmocnienie serca i dużych naczyń śródpiersia należy podać dożylnie środek cieniujący. Możliwe jest wówczas odróżnienie zmian patologicznych od narządów niezmienionych.

  Zastosowanie odrębnych protokołów umożliwia zobrazowanie naczyń płucnych (angiografia-TK) lub wybiórczą ocenę tkanki płucnej (HRCT).

  Wskazania:

  • ocena patologii płuc, opłucnej i ścian klatki piersiowej w procesach nowotworowych łagodnych i złośliwych, pierwotnych i przerzutowych
  • ocena węzłów chłonnych śródpiersia
  • procesy zapalne przewlekłe lub o nietypowym przebiegu
  • zatorowość płucna i jej powikłania
  • ocena rozległości nacieku w nowotworach przełyku
  • ocena nacieków nowotworowych wychodzących z osierdzia lub serca
  • ocena zmian popromiennych
  • urazy klatki piersiowej.

  HRCT płuc

  HRCT (ang. High Resolution Computer Tomography) jest techniką wybiórczego obrazowania tkanki płucnej. W badaniu stosuje się technikę aksjalną, warstwą 1mm do 1.5mm, zazwyczaj z użyciem dodatkowego filtra wyostrzającego drobne struktury tkanki płucnej.

  Nie ma potrzeby stosowania wzmocnienia kontrastowego.

  Badanie to służy bardzo dokładnej ale wybiórczej ocenie tkanki płucnej, bez możliwości oceny struktur śródpiersia.

  W chorobach śródmiąższowych umożliwia określenie umiejscowienia, rozległości i typu zmian radiologicznych. W niektórych jednostkach chorobowych obraz jest na tyle charakterystyczny, że można ustalić rozpoznanie bez wykonywania biopsji płuca.
  Wskazania:

  podejrzenie choroby śródmiąższowej przy prawidłowym radiogramie płuc,
  ocena lokalizacji i typu zmian w chorobach śródmiąższowych,
  ocena progresji zmian śródmiąższowych (badanie kontrolne),
  choroby układowe tkanki łącznej,
  rozstrzenie oskrzeli, rozedma, pylica
  duszność, krwioplucie lub przewlekły kaszel o nieznanej etiologii,

  TK jamy brzusznej i miednicy

  Pozwala ocenić narządy miąższowe - wątrobę, śledzionę, trzustkę, nerki oraz jeśli wynik badania USG jest niejednoznaczny, potwierdzić rozpoznanie i przeprowadzić diagnostykę różnicową nowotworów  pierwotnych i wtórnych oraz zmian łagodnych. Poza tym badamy pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe zewnątrz- i wewnątrzwątrobowe. Metoda ta pozwala również na badanie rozległości nacieków zapalnych i nowotworowych w obrębie ścian żołądka, jelita cienkiego i grubego, nadnerczy oraz ocenę wznowy w loży po usuniętym guzie.

  Zawsze (poza urazami) wymagane jest przygotowanie pacjenta do badania.

  Polega ono na wypełnieniu pętli jelitowych 1-2% wodnym roztworem jodowego, jonowego środka cieniującego, co pozwala zróżnicować wnętrze jelita, jego ścianę oraz sąsiadujące z jelitami struktury. Pacjent przed badaniem pozostaje na czczo 5-6 godzin. Ilość podanego doustnie płynu i czas podawania środka, zależy od wskazań do badania.

  Dzięki spiralnym wielorzędowym tomografom komputerowym standardem obrazowania stały się dzisiaj badania dynamiczne - wielofazowe. 

  Badanie najczęściej wykonuje się po doustnym oraz przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego.

  Wskazania:

  • podejrzenie procesu nowotworowego
  • ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
  • podejrzenie zmian w obrębie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
  • ocena powikłań pooperacyjnych
  • ocena niedrożności przewodu pokarmowego
  • ostry ból brzucha
  • urazy.

  Wirtualna kolonoskopia

  Wirtualna kolonoskopia (VC) jest trójwymiarowym odwzorowaniem ścian i wnętrza jelita grubego, powstającym w wyniku rekonstrukcji obrazów spiralnej tk jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

  Jakość tej metody wzrasta wraz ze skróceniem czasu badania (ze względu na perystaltykę i konieczność wstrzymania oddechu).

  Kolonoskopia wirtualna pozwala na ocenę wewnętrznej powierzchni ścian jelit. Jest to możliwe wyłącznie na odpowiednich stacjach roboczych (komputerach o wysokiej mocy obliczeniowej) umożliwiających zaawansowaną rekonstrukcję trójwymiarową. Kolejnym warunkiem uzyskania czytelnego obrazu wnętrza jelita, jest całkowite opróżnienie jego światła z resztek pokarmowych (jak w przypadku kolonoskopii klasycznej) - obowiązuje podobny sposób przygotowania pacjenta jak do koloskopii tradycyjnej, a bezpośrednio przed badaniem podanie doodbytniczo powietrza, w ilości jak największej tolerowanej przez pacjenta.

  Dożylnie podawany jest zwykle spazmolityk np. Buskopan. 

  Badanie odbywa się dwupozycyjnie - w pozycji na plecach i na brzuchu.

  Badanie VC obejmuje odcinek od odbytnicy do kątnicy. Możliwa jest ocena pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy małej, w tym nacieku nowotworowego jelita grubego poza jego ścianę (możliwa klasyfikacja w systemie TNM).

  Wskazania:

  • badanie przesiewowe nowotworów jelita grubego
  • dla oceny wznowy miejscowej pooperacyjnym leczeniu raka jelita grubego
  • zwężenie jelita grubego, uniemożliwiające wprowadzenie kolonoskopu
  • u chorych z podwyższonym ryzykiem perforacji (po naświetlaniach narządów jamy brzusznej)
  • u pacjentów z bezwzględnym przeciwwskazaniem do kolonoskopii tradycyjnej (ostra faza zapalenia jelita grubego, zapalenie otrzewnej, zapalenie uchyłków).

  Złotym standardem w wykrywaniu i diagnostyce schorzeń jelita grubego jest kolonoskopia klasyczna.

  Angiografia TK

  Badanie to wykonuje się po podaniu środka cieniującego, dotyczyć może naczyń mózgowych (poszukiwanie malformacji naczyniowej), tętnic szyjnych i kręgowych (ocena stopnia nasilenia zmian miażdżycowych), naczyń brzusznych (zwężenie głównych pni tętniczych - zwłaszcza tętnic nerkowych w poszukiwaniu przyczyny nadciśnienia), tętnic płucnych (zator tętnicy płucnej lub jej dużych rozgałęzień), aorty piersiowej i/lub brzusznej (diagnostyka tętniaków).

  Ważnym punktem oceny w badaniu angiograficznym TK, poza oceną przekrojów poprzecznych naczyń krwionośnych są rekonstrukcje 2D oraz trójwymiarowe rekonstrukcje wnętrza naczynia zawierającego krew ze środkiem cieniującym.

  Wskazania:

  określenie warunków anatomicznych,
  wykazanie obecności patologii naczyniowej, jej etiologii i    umiejscowienia,
  bezpośrednia lub pośrednia ocena zaburzeń hemodynamicznych
  ocena wskazań i przeciwwskazań do zabiegów terapeutycznych.

  Przeciwwskazania do badania TK

  • bezwzględne: pierwszy trymestr ciąży,
  • względne: (w zależności od wskazań medycznych): drugi i trzeci trymestr ciąży.

  Ponadto należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

  Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania jodowych środków cieniujących:

  • wole toksyczne tarczycy,
  • ostry krwotok śródmózgowy.

  Przeciwwskazania względne do stosowania jodowych środków cieniujących:

  • wiek dzieci poniżej 2. lat,
  • wiek osób dorosłych powyżej 60. lat,
  • nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące,
  • ostra i przewlekła niewydolność krążenia,
  • niewydolność wątroby i nerek (również pacjenci dializowani),
  • astma i rozedma płuc,
  • cukrzyca insulinozależna,
  • nadciśnienie,
  • drgawki o etiologii mózgowej,
  • jaskra.

  W przypadku wystąpienia powyższych przeciwwskazań konieczne jest stosowanie niejonowych środków cieniujących.

  Przygotowania do badania TK i jego przebieg

  Tomografia komputerowa nie może być  powtarzana dowolną ilość razy, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń personelu pracowni przed badaniem i w trakcie jego trwania.
  Sposób przygotowania pacjenta do badania zależy od tego, jaka część ciała ma być badana.
  Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie rzeczy znajdujących się w okolicy zakresu badania, mogących mieć negatywny wpływ na jakość otrzymanych obrazów.

  Badania dodatkowe

  • Jeśli konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, ustala je lekarz prowadzący.
  • Przed badaniem TK pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala.
  • W każdym przypadku badania z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien posiadać aktualny wynik badania poziomu kreatyniny. Badanie to można wykonać w laboratorium na miejscu.

  Przygotowania do badania TK z kontrastem

  • Na badanie należy zabrać ze sobą oryginał skierowania,
  • W przychodni należy być 30 min przed badaniem, w razie spóźnienia należy poinformować o tym rejestrację pod numerem telefonu: 56 658 44 77
  • Przed badaniem należy być 2 godziny bez picia i 6 godzin bez jedzenia,
  • Na badanie należy przynieść aktualny (do 3 tygodni) wynik poziomu kreatyniny
  • Ze względów bezpieczeństwa na badanie należy przyjść z osobą towarzysząca
  • Należy zabrać 2 butelki 0,5 l wody niegazowanej, w celu wypicia na polecenie pielęgniarki, nie wcześniej
  • Na badanie należy przynieść wszystkie poprzednie zdjęcia RTG, TK oraz MR.
  • Na dzień przed nie należy spożywać w nadmiernej ilości alkoholu oraz przyjść na badanie wypoczętym
  • W przypadku nadczynności tarczycy zabrać na badanie aktualny wynik TSH, 
  • Przed badaniem należy odstawić na 48 godzin leki na cukrzyce, zawierające metforminę, pacjenci chorzy na cukrzyce muszą zabrać jedzenie, insulinę, glukometr,

  Przygotowania do badania TK bez kontrastu

  • Na badanie należy zabrać ze sobą oryginał skierowania,
  • W przychodni należy być 30 min przed badaniem, w razie spóźnienia należy poinformować o tym rejestrację pod numerem telefonu: 56 658 44 77
  • Na badanie należy przynieść wszystkie poprzednie zdjęcia RTG, TK oraz MR.
  • Na dzień przed nie należy spożywać w nadmiernej ilości alkoholu oraz przyjść na badanie wypoczętym

  Leki stale przyjmowane

  • Pacjenci z cukrzycą leczoną Metforminą (preparaty: Formetic, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Siofor) w przypadku badania TK z podaniem środka kontrastowego powinni odstawić lek na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu(po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym).
  • W przypadku innych leków nie ma potrzeby wprowadzania zmian w sposobie ich przyjmowania i można je zażyć również w dniu badania.

  Przed badaniem należy poinformować personel pracowni o:

  • wystąpieniu w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe,
  • rozpoznanej wcześniej alergii,
  • schorzeniach nerek,
  • skłonności do krwawień (skazie krwotocznej),
  • ciąży,
  • dokładnie wypełnić ankietę pacjenta przed badaniem TK oraz przed podaniem kontrastu.

  PRZEBIEG BADANIA TK

  Pacjent badany jest w ubraniu. Do badania umieszczany jest – najczęściej w pozycji na plecach – na specjalnym, ruchomym stole, który przesuwa się do wnętrza aparatu (tzw. gantry).

   W celu uzyskania jak najlepszej jakości zdjęć, w trakcie badania pacjent powinien leżeć nieruchomo, a w momentach dokonywania pomiarów – wstrzymać oddech. Dlatego podczas badania pacjent za pośrednictwem intercomu jest na bieżąco instruowany przez techników i lekarzy o sposobie zachowania. Aparat wyposażony jest także w specjalne diody zapalające się podczas wysyłania promieniowania rentgenowskiego.

  W czasie badanie pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

  wszelkie nagłe dolegliwości,
  jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).    

  Jodowe środki cieniujące stosowane w badaniach TK

  Środki cieniujące (tzw. kontrast) są stosowane podczas badania TK w celu dokładniejszej oceny badanego obszaru. Są to preparaty jodowe, silnie pochłaniające promieniowanie rentgenowskie.

  Mimo że jodowe środki cieniujące uważane są za jedne z najlepiej tolerowanych preparatów stosowanych w medycynie, mogą wywołać działania niepożądane.

  Skutki uboczne są bardziej zaznaczone przy użyciu jonowych środków (Uropolinum, Urografin). Mniejszą toksycznością charakteryzują się niejonowe, niskoosmolarne monomery (Ultravist, Omnipaque, Iomeron) oraz dimery jonowe (HExabrid) i niejonowe (Isovist, Visipaque).

  Reakcje uczuleniowe najczęściej pojawiaja się w ciągu pierwszych 20 minut od podania środka cieniującego (rzadko po 24-48 godzinach).

  Możliwe wczesne działania niepożądane po podaniu jodowych środków kontrastowych:

  • lekkie:
   • nudności,
   • wymioty,
   • pokrzywka,
   • świąd skóry,
   • chrypka,
   • kaszel,
   • kichanie,
   • obfite pocenie się,
   • uczucie ciepła,
  • umiarkowane:
   • omdlenie,
   • ciężkie wymioty,
   • rozległa pokrzywka,
   • obrzęk twarzy,
   • obrzęk krtani,
   • skurcz oskrzeli,
  • ciężkie:
   • drgawki,
   • obrzęk płuc,
   • wstrząs,
   • zatrzymanie oddechu,
   • zatrzymanie krążenia.

  Możliwe opóźnione działania niepożądane po podaniu jodowych środków kontrastowych:

  • reakcje skórne:
   • wysypka,
   • świąd,
   • obrzęk,
  • reakcje ogólnoustrojowe:
   • bóle, zawroty głowy,
   • nudności,
   • biegunka,
   • dreszcze,
   • skurcze mięśni,
   • objawy grypopodobne,
  • opóźnione bóle rąk,
  • inne reakcje.

  Przeciwwskazania do podawania środków cieniujących:

  • ostry krwotok śródmózgowy
  • rozwinięta nadczynność tarczycy
  • nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące
  • uczulenie na jod
  • odwodnienie znacznego stopnia
  • ostra i przewlekła niewydolność krążenia
  • nadciśnienie
  • niewydolność nerek (dotyczy również pacjentów dializowanych)
  • niewydolność wątroby
  • szpiczak
  • choroba Waldenstroma
  • astma i rozedma płuc
  • jaskra
  • drgawki o etiologii mózgowej
  • cukrzyca insulinozależna
  • dzieci do 2 roku życia
  • dorośli po 60 roku życia
  • guz chromochłonny
  • anemia sierpowata.

  Dla pacjenta

  Dla lekarzy

  Cennik  aktualny na 31.05.2022r.

  • Cennik
   (Plik w formacie .pdf, 410.49 Kb)