para trzymająca się za ręce
logo Geriatria

Geriatria

  O Poradni

  Geriatria to nauka zajmująca się całościowo starszym człowiekiem.
  Dotyczy ona profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób u osób po 60 roku życia.

  Lekarz geriatra jest koordynatorem leczenia wielu specjalistów, pod opieką których znajduje się dana osoba. Szczególnie ważne jest tutaj kontrolowanie farmakoterapii i zapobieganie wystąpienia niekorzystnych skutków interakcji lekowych (polipragmazji/wielolekowości). Specjalizuje się również w profilaktyce i leczeniu zespołów geriatrycznych. Geriatra zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym, ale również sprawnością funkcjonalną swoich pacjentów.

  Podejście specjalistów do leczenia osób starszych koncentruje się na pojedynczej chorobie lub układzie. Natomiast podejście geriatry to koncentracja na problemie w przebiegu wielu chorób.
  Dla geriatry najważniejsze są poprawa stanu funkcjonalnego oraz jakości życia osób starszych.

  Seniorzy szczególnie po 75 roku życia to zazwyczaj osoby, które nie chorują na jedną chorobę. Prezentują one wielochorobowość oraz mnogość zastosowanych w ich leczeniu terapii. Pacjent, który ukończył 60 lat i dotychczas nie leczył się wielospecjalistycznie również raz na jakiś czas powinien odwiedzić geriatrę w celu profilaktyki chorób wieku starczego.

  Do wielkich problemów/zespołów geriatrycznych należą:

  • Zaburzenia pamięci, otępienie
  • Depresja (zazwyczaj ma ona inny przebieg i objawy niż w młodszej populacji)
  • Majaczenie (nagłe zaburzenia stanu świadomości- spowodowane  u osób starszych innym przebiegiem chorób i co za tym idzie utrudnioną ich diagnostyką  np. jedynym objawem zapalenie płuc czy nawet zawału mięśnia sercowego może być majaczenie)
  • Upadki, zaburzenia równowagi (zwiększające ryzyko złamania i unieruchomienia pacjenta w łóżku)
  • Nietrzymanie zwieraczy (nietrzymanie moczu i stolca)
  • Upośledzenie wzroku i słuchu
  • Zespół słabości
  • Zespoły jatrogenne (konsekwencje wdrażania i łączenia terapii wielu specjalistów u jednego pacjenta)

  Wczesna profilaktyka lub leczenie zespołów geriatrycznych może w znaczący sposób poprawić codzienne funkcjonowanie seniorów.

  Podczas wizyty u geriatry wykonywana jest:

  1. ocena sprawności funkcjonalnej: jak dana osoba radzi sobie z wykonywaniem podstawowych funkcji dnia codziennego (np. poruszanie się, mycie, korzystanie z toalety, samodzielne spożywanie posiłków) oraz z wykonywaniem złożonych czynności dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątnie, pranie, korzystanie z telefonu, płacenie rachunków itp.)
  2. ocena sprawności poznawczej (ocena funkcjonowania układu nerwowego): sprawdzenie czy pacjent nie rozwinął już u siebie objawów otępienia lub czy ma łagodne zaburzenia funkcji poznawczych mogących rozwinąć się w otępienie. Ocenia się wtedy: pamięć, orientację, umiejętność liczenia, planowania, umiejętności wzrokowo przestrzenne, umiejętności posługiwania się mową i rozumienie mowy.
  3. ocena nastroju (diagnostyka depresji, u osób w starszym wieku może ona objawiać się zupełnie inaczej niż u osób młodych, senior z depresją może nie odczuwać smutku, natomiast mogą wystąpić przewlekle zgłaszane dolegliwości bólowe, bezsenność, apatia wycofanie się lub utrata apetytu- często brane jako objawy otępienia, bez wstępnej oceny nastroju).
  4. ocena stanu odżywienia (u osób starszych często dochodzi z powodu mniejszej mobilności do ubytku tkanki mięśniowej, zjawisko to zwiększa ryzyko upadków, związanych z nimi urazów i unieruchomienia pacjenta)
  5. ocena chodu i równowagi (wstępna ocena ryzyka upadków, potrzeby używania sprzętów medycznych w postaci laski, chodzika/balkonika, ewentualna ocena pod kątem parkinsonizmu)
  6. ocena sytuacji socjalno-ekonomicznej (ocena czy pacjent ma zapewniona niezbędna opiekę osób bliskich, ocena czy może zapewnić sobie finansowanie leków i innych potrzeb, pomoc w ewentualnym kierowaniu do placówek zapewniających okresową pomoc lub opiekę 24 godzinną)
  7. rozpatrywanie przebytych chorób dotychczas przebytych i na jakie choroby przewlekłe dany pacjent aktualnie cierpi, w tym koordynowanie przyjmowanych leków.
  8. diagnostyka chorób wieku starszego np. otępienia, zaburzeń widzenia, zaburzeń słuchu itp.

  Zespół

  Kontakt

  Świadczenia prywatne

  Pewne i szybkie terminy, brak kolejek, ekspresowa rejestracja online lub przez

  Godziny otwarcia
  Od poniedziałku do piątku: 8:00-20:00

  Rejestracja
  Tel. (56) 658 44 22

  Gdzie realizowane są usługi

  Przychodnia główna Lecznic Citomed

  87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

  zobacz szczegóły >