Badanie na pacjentce
Medycyna nuklearna logo

Medycyna nuklearna

  O Poradni

  Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przy użyciu radiofarmaceutyków, czyli różnych substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi. Substancje te są chemicznie podobne do naturalnie występujących w organizmie (np. jod, glukoza) lub do typowych leków (np. bisfosfoniany stosowane w pewnych schorzeniach układu kostnego), dzięki czemu ich zachowanie się w organizmie i w poszczególnych narządach zostało dobrze poznane w przypadku zdrowia i różnych stanów chorobowych. Rolą znakującego atomu radioizotopu jest sprawienie, że ta substancja staje się widoczna dla aparatury pomiarowej. Ponieważ zmiany metabolizmu różnych substancji w przypadku wielu schorzeń zazwyczaj następują wcześniej niż zmiany struktury dotkniętych tymi schorzeniami narządów (co można uwidocznić za pomocą technik stosowanych w radiologii), medycyna nuklearna bardzo często jest w stanie zdiagnozować wiele chorób wcześniej niż radiologia.

  Mimo podawania substancji promieniotwórczych do organizmu (najczęściej wstrzykiwanie), narażenie pacjenta na promieniowanie jest porównywalne, a w przypadkach wielu badań nawet wyraźnie niższe, niż w przypadku technik stosowanych w radiologii. Dawki promieniowania, na jakie nasi Pacjenci są narażeni, są więc całkowicie bezpieczne. Przeciwwskazaniem do podawania radiofarmaceutyków jest ciąża, ze względu na nie do końca udokumentowane bezpieczeństwo rozwijającego się dziecka.

  Dawki (wagowo) radiofarmaceutyków stosowane w naszych badaniach są bardzo niskie, wiele tysięcy czy nawet milionów razy niższe niż dawki typowych leków stosowanych w konwencjonalnej medycynie (tak zwane "ilości subfarmakologiczne"). Wynika stąd, że działania uboczne tych leków są w medycynie nuklearnej praktycznie niespotykane.

  Do najczęściej stosowanych w naszym Zakładzie radioizotopów należą:
  - technet-99m (Tc-99m), o czasie połowicznego zaniku równym 6 godzin, emitujący niemal wyłącznie promieniowanie gamma, przez co doskonale nadaje się do celów diagnostycznych; po połączeniu go z substancją znakowaną i podaniu pacjentowi, rozmieszczenie tej substancji może zostać zobrazowane za pomocą gammakamery, przy stosunkowo niewielkim narażeniu pacjenta na promieniowanie;
  - jod-131 (I-131), o czasie połowicznego zaniku równym 8 dni, emitujący głównie promieniowanie beta o zasięgu nieco ponad 1 milimetr, nadaje się dobrze do celów terapeutycznych (możliwe jest osiągnięcie wysokich dawek promieniowania w zmianach, które gromadzą dany radiofarmaceutyk, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu tkanek go niegromadzących); emituje również niewielkie ilości promieniowania gamma, dzięki czemu można udokumentować rozmieszczenie danego radiofarmaceutyka za pomocą gammakamery;
  - inne, jak: samar-153 (Sm-153), erb-169 (Er-169), ren-186 (Re-186) czy itr-90 (Y-90) – emitują głównie promieniowanie beta, stosowane przede wszystkim w terapii schorzeń kości i stawów; poza tym rad-223 (Ra-223), alfa-emiter, stosowany czasami w leczeniu zmian przerzutowych w kośćcu.

  Do najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie badań diagnostycznych należą:
  1. Scyntygrafia kośćca po podaniu bisfosfonianu znakowanego technetem-99m (Tc-99m-MDP), znajduje zastosowanie głównie w reumatologii, ortopedii i onkologii. Badanie wykonywane jest po upływie około 3-4 godzin od wstrzyknięcia radioznacznika – jest to czas, jaki potrzebuje on do wbudowania się w tkankę kostną. Szczególne przygotowanie pacjenta do badania: nie jest wymagane (chory nie musi być na czczo).
  2. Scyntygrafia dynamiczna nerek po podaniu Tc-99m-DTPA, ewentualnie z podaniem furosemidu, wykonywana głównie ze wskazań urologicznych, np. w przypadkach podejrzenia blokady w odpływie moczu z nerek (m.in. chirurgia dziecięca). Trwa ono około pół godziny. Przygotowanie do badania: dobre nawodnienie (o ile nie ma przeciwwskazań).
  3. Poszukiwanie t.zw. węzła wartowniczego za pomocą znakowanych Tc-99m nanokoloidów, wykonywane ze wskazań onkologicznych. Szczególne przygotowanie pacjenta do badania: nie jest wymagane (chory nie musi być na czczo).
  4. Scyntygrafia tarczycy za pomocą Tc-99m-nadtechnetanu, wykonywana w przypadku różnych schorzeń tego gruczołu. Szczególne przygotowanie pacjenta do badania: przynieść świeży poziom TSH i listę zażywanych leków, a także przygotować się do udzielenia szczegółowych informacji odnośnie dotychczasowego postępowania związanego z danym schorzeniem! Pacjent może zostać poinstruowany o konieczności przyjmowania lub odstawienia jakiegoś leku na kilka-kilkanaście dni przed badaniem.


  Do najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie terapii z zastosowaniem radioizotopów należą:
  1. Leczenie schorzeń łagodnych gruczołu tarczowego za pomocą jodu-131.
  2. Leczenie zmian przerzutowych w kośćcu za pomocą Sm-153-EDTMP lub chlorku radu-223.
  3. Leczenie zmian zapalnych stawów za pomocą dostawowego podania koloidów znakowanych Y-90, Er-169 lub Re-186.

   

  Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu na zdrowie ludzi i na środowisko

  Wyniki pomiarów i obliczonych dawek promieniowania wskazują, że prowadzona działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.
  W Lecznicach Citomed nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

  Dla lekarzy

  Zakres usług

  Zakres usług prywatnych:

  Zakres usług prywatnych:

  • scyntygrafia dynamiczna nerek z określeniem GFR
  • scyntygrafia całego ciała (układ kostny)
  • scyntygrafia tarczycy izotopem technetu Tc 99 m
  • scyntygrafia tarczycy jodem I 131 z określeniem jodochwytności tarczycy
  • limfoscyntygrafia (lokalizacja węzła wartowniczego)
  • terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna
  • terapia łagodnych schorzeń tarczycy jodem I 131
  • terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjna
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontu Sr 89
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samaru Sm 153
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kontrolna
  • leczenie stanów zapalnych stawów (kolanowego, barkowego, skokowego itd.) z wykorzystaniem izotopów itru 90 i renu 186 – radiosynowektomia
  • leczenie zmian przerzutowych do układu kostnego w przebiegu hormonoopornego raka stercza z wykorzystaniem izotopu radu 223

  Zakres usług w ramach umowy NFZ:

  Zakres usług w ramach umowy NFZ:

  • scyntygrafia dynamiczna nerek z określeniem GFR
  • scyntygrafia całego ciała (układ kostny)
  • scyntygrafia tarczycy izotopem technetu Tc 99 m
  • scyntygrafia tarczycy jodem I 131 z określeniem jodochwytności tarczycy
  • limfoscyntygrafia (lokalizacja węzła wartowniczego)
  • terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna
  • terapia łagodnych schorzeń tarczycy jodem I 131
  • terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjna
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontu Sr 89
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samaru Sm 153
  • terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kontrolna
  • leczenie stanów zapalnych stawów (kolanowego, barkowego, skokowego itd.) z wykorzystaniem izotopów itru 90 i renu 186 – radiosynowektomia
  • leczenie zmian przerzutowych do układu kostnego w przebiegu hormonoopornego raka stercza z wykorzystaniem izotopu radu 223

  Układ kostny

  Scyntygrafia technetowa kości

  Scyntygrafia technetem 99mTc-MDP pozwala wykryć z dużą dokładnością i na wczesnym etapie ogniska osteolizy, głównie nowotworowej.
  Metoda służy wykrywaniu przerzutów nowotworowych, ale też stanów zapalnych i nietypowych złamań.

  Wskazania:

  • pierwotne guzy kości (mięsak Ewinga, osteosarcoma),
  • rozpoznania nowotworowe (np. rak piersi, rak prostaty i in.), w szczególności podejrzenie przerzutów do kości,
  • monitorowanie skuteczności leczenia chemicznego nowotworu,
  • follow-up guzów pierwotnych oraz przerzutów do kości przy chorobach uogólnionych,
  • dystrybucja osteoblastycznej aktywności przed planowaną terapią paliatywną przerzutów do kości,
  • stany zapalne i złamania kości i stawów, zmiany pourazowe, ocena postępu zrostu,
  • złamania utajone (k. łódeczkowata, zmiany przeciążeniowe, shin splints),
  • złamania patologiczne,
  • martwica awaskularna, choroba Perthesa, inne martwice awaskularne,
  • artritis i artropatie (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatie seronegatywne np. Reitera),
  • diagnostyka bólów kregosłupa przy mało diagnsotycznym MR/TK (np. zespół zapalenia stawów miedzywyrostkowych),
  • choroba Sudecka,
  • dysplazja włóknista i inne zespoły wrodzone,
  • diagnostyka zespołów bólowych po przeszczepach protez stawowych (np. biodro, kolano),
  • infekcje/zapalania kości,
  • zawały kości,
  • ocena żywotności przeszczepów kostnych,
  • niewyjaśnione bóle kostne,
  • choroby metaboliczne (np. osteodystrofia nerkowa, płucna,
  • osteoporoza, choroba Pageta).

  Przygotowanie do badania:

  • pacjent nie musi być na czczo,
  • pacjent musi mieć ze sobą 2-litrową butelkę niegazowanej wody mineralnej do wypicia w trakcie badania (pomiędzy podaniem znacznika a zdjęciami późnymi).

  Przebieg badania:

  • znacznik podawany jest dożylnie,
  • zapis obrazów następuje po 3-4 godzinach (z uwagi na długi czas gromadzenia się znacznika w kościach),
  • w  badaniu tójfazowym  wykonywane jest dodatkowe zdjęcia  wczesne po podaniu znacznika (rejestracja fazy naczyniowej i tkankowej).

  Paliatywne leczenie bólów kostnych

  Paliatywne leczenie bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych do kości strontem 89Sr lub samarem 153Sm wykonywane jest w przypadku leczenia paliatywnego przerzutów do kości przy wystąpieniu więcej niż jednego miejsca przerzutowego o aktywności osteoblastycznej u chorych, którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie środkami przeciwbólowymi oraz na systemowe leczenie przeciwnowotworowe (chemoterapia lub hormonoterapia).
  Leczenie ogranicza dolegliwości bólowe, poprawiając komfort życia.

  Przygotowanie do badania:

  • bezpośrednio przed leczeniem pacjent musi dostarczyć aktualne wyniki badań krwi (morfologia) oraz scyntygrafii

  Tarczyca

  Scyntygrafia technetowa tarczycy

  Scyntygrafia technetem 99mTc wraz z oceną technetochwytności pozwala na różnicowanie chorób tarczycy, wybór metody dalszego leczenia, wreszcie przygotowanie do ewentualnego leczenia jodem promieniotwórczym.

  Wskazania:

  • wole guzkowe,
  • wole zamostkowe,
  • kontrola po wykonanej operacji,
  • podejrzenie ektopii tarczycy,
  • podejrzenie autonomii tarczycy,
  • wole odrostowe,
  • podejrzenie wznowy lub przerzutów nowotworowych raka tarczycy.

  Możliwości diagnostyczne badania:

  • ocena charakteru wyczuwalnego guzka,
  • diagnostyka różnicowa u chorych z nadczynnością tarczycy (wole miąższowe, wole guzowate),
  • ocena wielkości tarczycy,
  • badanie ektopowo położonej tkanki tarczycowej,
  • ocena wielkości wola zamostkowego,
  • różnicowanie podostrego i przewlekłego zapalenia tarczycy z MGB,
  • ocena odrostów kikutów po operacji,
  • ocena zmian nowotworowych gromadzących jod.

  Przygotowanie do badania:

  • pacjent nie musi być na czczo,
  • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien dostarczyć aktualne wyniki badań TSH, fT3 lub fT4 oraz USG tarczycy, ewentualnie inne wskazane przez lekarza.

  Przebieg badania:

  • znacznik podawany jest dożylnie,
  • kilkuminutowa rejestracja gamma kamerą następuje po 20-30 minutach od podania znacznika.

  Scyntygrafia jodowa tarczycy

  Scyntygrafia jodem 131J wraz z oceną jodochwytności wykorzystywana jest do oceny objętości i stopnia nadczynności tarczycy i jest niezbędna do określenia postępowania w radioterapii.

  Wskazania:

  • określenie wychwytu jodu dla zaplanowania wielkości dawki terapeutycznej przed leczeniem radiojodem,
  • potrzeba wykonania testów: hamowania czynności tarczycy (poprzez podawanie trójjodotyroniny), stymulacji tarczycy (poprzez podawanie hormonu tyreotropowego TSH).

  Przygotowanie do badania:

  • w pierwszym dniu na 4 godz. przed badaniem pacjent musi pozostać na czczo
  • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien dostarczyć aktualne wyniki badań TSH, fT3 lub fT4 oraz USG tarczycy, ewentualnie scyntygrafii technetem 99mTc i inne wskazane przez lekarza
  • przed badaniem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym należy odstawić leki "blokujące" tarczycę w okresie:
  • metizol, propycyl, thyrosol – 5-7 dni,
  • hormony tarczycy – około 4 tygodni,
  • leki z jodem (w tym kontrasty radiologiczne) – co najmniej 6 miesięcy.

  Przebieg badania:

  • badanie jest dwudniowe,
  • pierwszego dnia doustnie podany zostaje znacznik,
  • drugiego dnia (po 24 godzinach) następuje rejestracja obrazu przez około 10 minut.

  Terapia radiojodowa tarczycy

  Terapia jodem 131J to najnowocześniejsza metoda leczenia nadczynności tarczycy.

  Wskazania:

  • nieonkologiczne (zmiany łagodne) - możliwe do leczenia w trybie ambulatoryjnym:
   • nadczynność tarczycy (MGB, wole wieloguzkowe nadczynne, pojedynczy nadczynny guzek tarczycy),
   • nietoksyczne wole wieloguzkowe/rozlane wole miąższowe,
   • pooperacyjna ablacja pozostałego miąższu tarczycy po operacyjnym usunięciu wola wieloguzkowego łagodnego.
  • onkologiczne - leczenie wyłącznie w trybie szpitalnym:
   • terapia pozostałej tkanki tarczycowej po operacyjnym usunięciu raka tarczycy,
   • leczenie przerzutów raka tarczycy,
   • terapia wznowy raka tarczycy lokalnej, regionalnej oraz przerzutów odległych.

  Przeciwwskazania:

  • leczenie radiojodem jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią,
  • niewskazane jest zachodzenie w ciążę przed upływem 12 miesięcy po leczeniu radiojodem.

  Przygotowanie do leczenia:

  • na około 5 dni przed leczeniem trzeba odstawić tyreostatyki (metizol, propycil, thyrozol),
  • nie należy przyjmować preparatów z jodem,
  • inne leki (np. kardiologiczne) można przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
  • przed podaniem radiojodu nie wolno jeść przez 4 do 5 godzin.

  Postępowanie po leczeniu:

  • nie jeść przez 1 godzinę,
  • przez pierwsze 4 dni po leczeniu należy pić dużo płynów, by przyspieszyć eliminację radiojodu niewychwyconego przez tarczycę,
  • konieczna jest izolacja pacjenta od kobiet w ciąży i dzieci (nie mogą przebywać w tym samym mieszkaniu) w okresie od 14 do 28 dni,
  • w ciągu 1-14 dni po leczeniu należy ograniczyć do minimum przebywanie z innymi domownikami w tym samym pomieszczeniu, należy spać w osobnym pokoju,
  • bieliznę osobistą i pościelową należy osobno wyprać i dokładnie wypłukać,
  • konieczne jest zwolnienie z pracy (długość zwolnienia zależy od podawanej dawki izotopu i rodzaju pracy),
  • w przypadku nasilenia się objawów nadczynności tarczycy po kilku dniach po przyjęciu radiojodu (takich jak zwiększona pobudliwość nerwowa, szybka lub nierówna czynność serca, pocenie się, drżenie rąk) należy zgłosić się do endokrynologa,
  • po przeprowadzonym leczeniu należy zgłosić się na wizytę kontrolną w uzgodnionym terminie,
  • uwaga! efektem leczenia radiojodem może być wystąpienie niedoczynności tarczycy, wymagające stałego przyjmowania preparatów hormonów tarczycy.

  Przebieg leczenia:

  • doustne przyjęcie kapsułki.

  Nerki

  Renoscyntygrafia technetowa

  Renoscyntygrafia technetem 99mTc-DTPA jest badaniem dynamicznym, oceniającym funkcje nerek (ocena fazy naczyniowej, miąższowej, wydalniczej).

  Wskazania:

  • podejrzenie zwężenia tętnicy nerkowej jako przyczyny nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (nadciśnienie tętnicze),
  • ocena i kontrola funkcji nerek po ostrych chorobach i zabiegach operacyjnych (także w przypadku nerki przeszczepionej),
  • podejrzenie hipoplazji, aplazji lub atrofii jednej z nerek,
  • podejrzenie bloku odpływu moczu: kamica nerkowa, martwica brodawek nerkowych, pozapalne zwężenie miedniczki nerkowej.

  Możliwości diagnostyczne badania:

  • ocena perfuzji nerek,
  • ocena GFR, ERPF,
  • ocena podzielonej funkcji nerek (lewa/prawa),
  • stwierdzenie obecności obstrukcji oraz ocena znaczenia poszerzenia ukm w USG,
  • ocena funkcji pęcherza,
  • ocena skuteczności leczenia operacyjnego poprzednio rozpoznanej obstrukcji,
  • stwierdzenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (protokół kaptoprilowy),
  • ocena czynności nerki przeszczepionej.

  Przygotowanie do badania:

  • pacjent  nie musi być na czczo,
  • 20-30  minut przed badaniem konieczne jest nawodnienie doustne,
  • przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowego,
  • pacjenci kierowani na renoscyntygrafię muszą przynieść ze sobą aktualne wyniki badań USG nerek oraz poziomu kreatyniny.

  Przebieg badania:

  • po dożylnym podaniu znacznika następuje zapis przez około 20-30 minut.

  Układ Chłonny

  Limfoscyntygrafia

  Limfoscyntygrafia 99mTc jest badaniem układu chłonnego wykonywanym w celu ustalenia rozległości i kierunku szerzenia się procesu nowotworowego (głównie raka sutka oraz czerniaka).

  Możliwości diagnostyczne badania:

  • identyfikacja węzła wartowniczego u chorych z czerniakiem, rakiem sutka oraz chorych z rakiem narządów płciowych.

  Przygotowanie do badania:

  • pacjent musi być na czczo ze względu na planowany zabieg operacyjny,
  • pacjent powinien przynieść aktualne wyniki badań.

  Przebieg badania:

  • podanie znacznika poprzez podskórne wstrzyknięie w skórę grzbietu stóp lub międzypalcowo w obu kończynach (wstrzyknięcie znacznika powoduje przejściowe pieczenie),
  • pierwsze obrazowanie wykonywane jest zaraz po podaniu znacznika,
  • w zależności od wskazań lekarza wykonywane są też późniejsze zapisy po około 2-3 godzinach od podania znacznika,
  • w okresie pomiędzy obrazowaniami pacjent powinien spacerować i ruszać palcami stóp.

  Gamma kamera Anyscan S

  producent: Mediso Ltd.

  rok produkcji: 2010

  • dwugłowicowa gamma kamera najnowszej generacji przeznaczona do wykonywania badań:
   • typu SPECT
   • całego ciała
   • planarnych
  • dwa detektory wysokiej rozdzielczości, o dużym polu widzenia i wysokiej wydajności
  • prostokątne pole widzenia o wymiarach 530 mm x 390 mm
  • kryształ scyntylacyjny:
   • NaJ(Tl)
   • rozmiar 585 x 470 mm
   • grubość 9,5 mm
  • fotopowielacze o wysokiej wydajności, dużej rozdzielczości energetycznej, długotrwałej stabilności z osłoną magnetyczną – 56 szt.:
   • zakres energetyczny 50-550 keV
   • osłona ołowiana o grubości 12-32 mm
  • gantry urządzenia oparte na najnowszej technologii:
   • inteligentna elektronika w standardzie przemysłowym CAN
   • pozycjonowanie głowic w pozycjach 180° oraz 90° lub 102°
   • zaprogramowane ruchy i pozycje gantry
   • wszystkie ruchy sterowane i kontrolowane komputerowo
  • uniwersalny stół pacjenta do badań typu SPECT i całego ciała:
   • wykonany z aluminium (osłabianie promieniowania < 5%)
   • regulacja wysokości łóżka sterowana komputerowo
   • maksymalna waga pacjenta 229 kg
   • zautomatyzowany ruch przy badaniu całego ciała
  • stacja akwizycyjna (stanowisko odpowiedzialne za pracę kamery i za wykonywanie badań):
   • wbudowana w gantry z 17’ monitorem dotykowym sterującym ruchami gantry i łóżka
   • pełna kontrola ruchów gantry, łóżka za pomocą oprogramowania akwizycyjnego
    • zmniejszenie ekspozycji promieniowania gamma dla personelu
    • przyśpieszenie procesu przygotowania pacjenta do rozpoczęcia akwizycji
   • 64 niezależne kanały energetyczne
   • analizator wielokanałowy (do 1024 kanałów)
   • cyfrowa korekcja energii, liniowości i jednorodności w czasie rzeczywistym
  • parametry kamery wg NEMA:
   • wewnętrzna jednorodność
    • CFOV
     • różniczkowa ≤ 1.9 [%]
     • całkowa ≤ 2.4 [%]
    • UFOV:
     • różniczkowa ≤ 2.4 [%],
     • całkowa ≤ 2.9 [%],
   • wewnętrzna liniowość przestrzenna:
    • CFOV:
     • różniczkowa ≤ 0.18 [mm],
     • bezwzględna ≤ 0.38 [mm],
    • UFOV:
     • różniczkowa ≤ 0.20 [mm],
     • bezwzględna ≤ 0.40 [mm],
   • wewnętrzna rozdzielczość przestrzenna [FWHM]:
    • UFOV ≤ 3.7 [mm],
     • wewnętrzna rozdzielczość energetyczna dla 99mTc ≤ 9.7 [%],
     • maksymalna liczba zliczeń przy załączonych korekcjach 320.000 [cps],
  • oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwia wykonywanie badań:
   • typu SPECT:
    • serce,
    • kości,
   • bramkowanych SPECT,
   • planarnych serca,
   • całego ciała zarówno dla 99mTc,
   • całego ciała zarówno dla 131J,
   • planarnych statycznych i dynamicznych:
    • kości,
    • serce,
    • nerki,
   • tarczycy:
    • z jodem,
    • z technetem,
   • przytarczyc,
   • diagnozowania ognisk zapalnych,
  • oprogramowanie stacji umożliwia również:
   • bezpośrednią komunikację z systemem InterViewXP,
   • komunikację z innymi systemami za pomocą DICOM 3.0,
   • wprowadzenie własnych protokołów akwizycyjnych przez użytkownika,
   • przegląd obrazów badania,
   • tworzenie tymczasowych kopii zarejestrowanych badań (badania po zakończeniu akwizycji automatycznie przez sieć przesyłane są do stanowiska odpowiedzialnego za ich opracowywanie, a kopie badań pozostaną w komputerze konsoli do momentu ich wykasowania),
   • wykonanie testów kontroli jakości kamery przez użytkownika,
  • stacja jest wyposażona w oprogramowanie InterView™ do opracowywania bada:
   • typu SPECT (z 3 algorytmami do iteracyjnej rekonstrukcji obrazów),
   • całego ciała,
   • badań planarnych,
  • programy kliniczne:
   • kości:
    • SPECT,
    • badania całego ciała,
    • trójfazowe,
    • statyczne,
   • serce:
    • perfuzja SPECT S/R,
    • GSPECT,
    • badania planarne:
     • wentrykulografia,
     • pierwsze przejście,
     • przecieki L-P,
   • nerki:
    • renografia,
    • klirens,
    • dekonwolucja,
    • test kaptoprilowy,
    • nerka po przeszczepie,
    • badania statyczne DMSA,
   • tarczyca:
    • rozmiar,
    • wychwyt 99mTc,
    • wychwyt 131J,
    • badanie planarne substrakcji przytarczyc,
  • narzędzia uniwersalne – opracowania badań planarnych:
   • statycznych i dynamicznych wg dowolnej interpretacji,
   • arytmetyka obrazowa:
    • na pojedynczych obrazach,
    • na serii obrazów,
    • międzyobrazowa,
   • operacje na ROI-ach,
   • operacje na krzywych.

  Zespół

  Kontakt

  Świadczenia prywatne

  Pewne i szybkie terminy, brak kolejek, ekspresowa rejestracja online lub przez

  Godziny otwarcia
  Od poniedziałku do piątku: 8:00-20:00

  Rejestracja
  Tel. 56 659 77 44

  Tel. 723 188 117

  logo nfz

  Świadczenia refundowane

  W ramach umowy NFZ wykonujemy większość zabiegów opisanych na stronie poradni. Sprawdź, jakie świadczenia w tej poradni są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Rejestracja świadczeń NFZ w godzinach 7:00 - 18:00
  Tel. 56 658 44 44
  Tel. 56 658 44 55

  Gdzie realizowane są usługi

  Przychodnia główna Lecznic Citomed

  87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

  zobacz szczegóły >