Kariera

Działając od wielu lat na rynku usług medycznych, jesteśmy największym niepublicznym podmiotem leczniczym w regionie. Dysponujemy nie tylko nowoczesnym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym ale i zespołem ponad 400 fachowych pracowników etatowych. Dodatkowo współpracuje z nami wielu znakomitych lekarzy różnych specjalności. Inwestowanie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, stałe doskonalenie personelu i dobra baza lokalowa owocują coraz większym zainteresowaniem pacjentów naszymi usługami.

 

Obecnie nawiążemy współpracę z:

  • specjalistą psychiatrii, 
  • specjalistą endokrynologii, 
  • specjalistą alergologii. 

 

Oferujemy:

  • atrakcyjne warunki finansowe
  • elastyczny czas pracy (godziny pracy do ustalenia)
  • pracę na przyjaznym systemie informatycznym dla elektronicznej dokumentacji medycznej
  • pracę z miłym i wykwalifikowanym zespołem rejestracji i pielęgniarek.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 

Wysyłając zgłoszenia w formie e-mail, prosimy o dodanie poniższej zgody :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Lux Med Sp. z o. o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Jednocześnie informujemy:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lux Med Sp. z o.o. 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Lux Med Sp. z o.o. ul. Postępu 21 c , Warszawa, e-mail: iod@citomed.pl
3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. odbiorcą Państwa danych składanych za pośrednictwem internetu może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. dostawca poczty elektronicznej.;
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 lat.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Lux Med Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Lux Med Sp. z o.o.
Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z powyższą informacją.