Pani doktor w białym kitlu oraz niebieskiej koszulce
dr n. med.
Sylwia Murawska-Izdebska
specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Dorobek zawodowy

Doświadczenie zawodowe

  • 2004 – 2009 Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
  • 2010 – obecnie Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Kwalifikacje zawodowe

  • 1999r. – tytuł lekarza medycyny (Akademia Medyczna w Bydgoszczy)
  • 2009r. – tytuł specjalisty pediatry – tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska: Ocena stężenie greliny oraz leptyny u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit)
  • 2017r. – tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • PTP Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • PTE Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
  • PTEDDD Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73